logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 19 sierpnia 2016 r.

ZP. 271.44.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 19 sierpnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego.

 

W ramach poszczególnych części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

VOL Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Dąbrowskiego 553 60-451 Poznań

Cena brutto:

część 1 - 15 681,27 zł

część 2 - 6 469,80 zł

część 3 - 6 199,20 zł

część 4 - 17 202,78 zł

Oferta otrzymała największą ilość punktów w ramach poszczególnych części.

 

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

(okres gwarancji w m-ach)

[pkt. za kryteria: cena; parametry tech.; okres gwar.]

Łączna liczba punktów

część 1

 

 

część 2

część 3

część 4

1.

SUNTAR Sp. z o.o.

Ul. Boya Żeleńskiego 5B

33-100 Tarnów

-

6 799,44 zł

(12)

[66,61; 0; 5]

71,61

-

22 678,74 zł

(12)

[53,10; 0;5]

58,10

2.

Gigaserwer Sp. z o.o.

Ul. Franciszka Bielowicza 4

32-040 Świątki Górne

14 920,99 zł

(38)

[70; 8; 10]

88,00

-

-

-

3.

Novicom Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Konwaliowa 7

03-194 Warszawa

-

7 434,12 zł

(12)

[60,92; 0; 5]

65,92

6 366,48 zł

(36)

[68,16; 0; 10]

78,16

25 287,57 zł

(24)

[47,62; 0; 10]

57,62

4.

KAMAR SYSTEM S.C.

K. Tomczak M. Domański

Bierzglinek ul. Dębowa 6

62-300 Września

17 163,49 zł

(36)

[x]

8058,62 zł

(12)

[x]

9913,66 zł

(24)

[x]

24 762,19 zł

(12)

[x]

5.

EWAM SYSTEM Mariusz Rychlik

Ul. Złotowska 66

60-189 Poznań

20 729,19 zł

(36)

[50,39; 20; 9,47]

79,86

6 755,16 zł

(12)

[67,04; 0; 5]

72,04

6 777,30 zł

(36)

[64,03; 20; 10]

94,03

26 501,58 zł

(12)

[45,44; 10; 5]

60,44

6.

VOL Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Dąbrowskiego 553

60-451 Poznań

15 681,27 zł

(36)

[66,61; 20; 9,47]

96,08

6 469,80 zł

(12)

[70; 0; 5]

75,00

6 199,20 zł

(36)

[70; 20; 10]

100

17 202,78 zł

(12)

[70; 0; 5]

75

7.

SIETOM Sp. z o.o.

Ul. Rakietowa 22

80-298 Gdańsk

-

8 099,28 zł

(36)

[55,92; 0; 10]

65,92

-

-

Zamawiający informuje, iż z postepowania wykluczono nw. Firmę i odrzucono jej ofertę:

KAMAR SYSTEM S.C. K. Tomczak M. Domański Bierzglinek ul. Dębowa 6 62-300 Września - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów, na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3  ustawy Pzp., i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.  Zamawiający wykluczył również z postępowania wykonawcę na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ wykonawca nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie podał roku produkcji oferowanego sprzętu, co było wymagane w SIWZ.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 24/08/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-08-19 12:47:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-08-19 12:47:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-08-19 12:47:30)