logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 19 sierpnia 2014 r.

ZP. 271.42.2014

 

Z A W I A D O M I E N I E

O   W Y B O R Z E    N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J    O F E R T Y

 

                Informuję, że w dniu 19 sierpnia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulic Słonecznej i Składowej w Przeźmierowie.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

Cena brutto - 390 654,94 zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu złożono  7 ofert.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

 TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

390 654,94 zł

100

2.

Konsorcjum

Lider: Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

Partner: Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Bałobrzycki

Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1

62-200 Gniezno

613 541,50 zł

94

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD

Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

498 804,37 zł

96

4.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM

Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

574 800,00 zł

95

5.

Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL

Jerzy Cegłowski

Ul. Starych Wierzb 17; Borowo Młyn

62-010 Pobiedziska

470 872,34 zł

98

6.

 

 

Zakład Budowlano-Produkcyjny DACHBUD

Ul. Słoneczna 36

62-064 Plewiska

478 190,24 zł

97

7.

 

 

IVESTON Sp. z o.o.

Ul. Obrzycka 133

64-600 Oborniki

455 100,00 zł

99

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w ofercie nr 7 IVESTON Sp. z o.o. poprawił oczywistą omyłkę pisarską polegającą na niewykreśleniu zwrotu „z udziałem podwykonawców" - w dalszej części oferty tabela dotycząca podwykonawstwa została wykreślona przez oferenta, co jednoznacznie wskazuje, że oferent zamierza zrealizować zamówienie bez udziału podwykonawców.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 19/08/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2014-08-19 11:34:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2014-08-19 11:34:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2014-08-19 11:34:15)