logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 19 lipca 2018 r.

WOP.271.52.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 19 lipca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę świetlicy w Swadzimiu.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

RB REMO BĄCZYK

Anna Bączyk

ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

Cena brutto - 191 145,58 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

„POS - REMAL"

Sławomir Świtała

Michorzewo, ul. Polna 1

64-316 Kuślin

194 999,99

[58,81]

60

[40]

98,81

2.

RB REMO BĄCZYK

Anna Bączyk

ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

191 145,58

[60]

60

[40]

100

 

Zmawiający informuje, iż umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po 24 lipca br.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-07-19 10:59:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-07-19 10:59:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-07-19 10:59:23)