logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 18 lipca 2013 r.

ZP. 271.40.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 18 lipca 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „przebudowa ulicy Morelowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Przeźmierowie."

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 2 455,08 zł. brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba uzyskanych punktów

1.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

2 455,08

100

2.

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

Ul. Budowlanych 10 m 4, 62-081 Baranowo

2 829,00

99

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 18/07/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-07-19 09:09:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-07-19 09:09:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-07-19 09:09:41)