logo
logo bip
    

Tarnowo Podgórne, dnia 18 lipca 2012 r.

 

 

 

ZP.271.30.2012

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu remizy strażackiej w Lusowie

Informuję, że w dniu 18 lipca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu remizy strażackiej w Lusowie.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

         AC Studio J.Romański, J.Sołgała

         Ul. Opolska 114 C

         61-450 Poznań

         Cena oferty: 31.980,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Informuję również że:

Wykluczono wykonawcę:

Firma Gutkowski Jan Gutkowski

Uzasadnienie prawne i faktyczne - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 8:

Firma Gutkowski Jan Gutkowski

Uzasadnienie prawne i faktyczne - Wykonawca nie uzupełnił dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 w związku z art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 23.07.2012 r.

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

 Mgr inż. Sławomir Fossa

Ul. Podwale 11

59-500 Złotoryja

 

34.440,00 zł

 

99

2.

AC Studio J. Romański, J. Sołgała

Ul. Opolska 114C

61-450 Poznań

 

31.980,00 zł

 

100

3.

Plan3D Adrian Bogutczak

Ul. Łąkowa 3/5

90-562 Łódź

 

38.130,00 zł

 

98

4.

Konsorcjum

TRANS-BAU-PROJECT Sp. z o.o. - Lider

Borkowice 14H

62-053 Mosina

PUH „TRANS-BAU-PROJECT" Maciej Fajfer

Pl. 20 Października 9

62-050 Mosina

 

 

 

38.253,00 zł

 

 

 

97

5.

PPUH „VITARO" Jędrzejczyk Wojciech

Ul. 11 Listopada 11a/39

97-500 Radomsko

 

49.200,00 zł

 

93

6.

 

 

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o.

Ul. Głogowska 66/6

60-740 Poznań

 

38.991,00 zł

 

95

7.

 

 

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o.

Ul. Zamieniecka 46

04-158 Warszawa

 

61.992,00 zł

 

90

8.

 

 

Firma Gutkowski; Gutkowski Jan

Ul. 17 stycznia 92

64-100 Leszno

 

95.940,00 zł

Oferta odrzucona

9.

 

 

Pracownia Projektowa F11; dr inż. arch. Marcin Furtak

Ul. Olszańska 7A

31-513 Kraków

 

38.745,00 zł

 

96

10.

 

 

EUROTOP24.PL Sp. z o.o.

Ul. Wilczyńskiego 1A

10-686 Olsztyn

 

110.700,00 zł

 

88

11.

 

 

Perspektywa Pracownia Projektowa

Ul. Salwatorska 14

30-109 Kraków

 

54.120,00 zł

 

92

12.

 

 

Projektowanie i nadzór w budownictwie

Mgr inż. Jarosław Mikołajczak

Pątnów Legnicki 10A

59-216 Kunice

 

57.195,00 zł

 

91

 

13. 

 

 

Biuro projektowe eM.Forma

Ul. Świerkowa 16

62-513 Brzeźno

 

64.353,60 zł

 

89

14.

 

 

Quatro

Ul. Brandstaettera 4

61-659 Poznań

 

47.232,00 zł

 

94

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-07-19 08:52:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-07-19 08:52:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-07-19 08:55:49)