logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 18 lipca 2012 r.

ZP. 271.29.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

            Informuję, że w dniu 18 lipca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę skateparku w Przeźmierowie - postępowanie powtórzone. 

 

W postępowaniu złożono jedną ofertę. Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy DOMBUD Anna Zadorożna, Ryszard Zadorożny Sp. jawna Ul. Chorzowska 6444-100 Gliwice

Cena brutto: 280 488,18 zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych  umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 18.07.2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-07-19 08:24:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-07-19 08:24:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-07-19 08:46:09)