logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 18 lipca 2012 r.

ZP. 271.24.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 18 lipca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przeźmierowie („Radosna Szkoła").

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę: Kształtowanie Zieleni GRZEGORCZYK S.j. Ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki

Cena brutto: 199 605,47 zł.

 

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

Ilość uzyskanych punktów

1.

Tomovy parky spol. S.r.o.

Karlovice, Radvanovice 11

511 01 Turnov Cz.Rep. ICO: 47470712

Przedstawicielstwo w Polsce

Ul. Argentyńska 26, 59-220 Legnica

184 192,06

x

2.

Kształtowanie Zieleni GRZEGORCZYK S.j.

Ul. Porannej Rosy 3, Kamionki

62-023 Gądki

199 605,47

100

3.

DAWAR Sport Sp. z o.o.

60-458 Poznań, ul. Izbicka 5/7

Biuro Handlowe:

Ul. Obornicka 37, 62-002 Suchy Las

223 695,91

96

4.

Firma FENSTER s.c.

Ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

202 950,00

99

5.

SATERUNS Sp. z o.o.

Ul. T. Kościuszki 63

41-503 Chorzów

207 060,45

98

6.

COLOR-SPORT s.c.

Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski

Ul. Warszawska 299

43-155 Bieruń

215 072,82

X

7.

BDM POZNAŃ Sp. z o.o.

Ul. Żeromskiego 9

60-544 Poznań

215 117,80

97

 

 

 

 

Z postępowania wykluczono firmę COLOR-SPORT s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski Ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń, gdyż wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów (pełnomocnictwa) pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Z postępowania odrzucono oferty nw. firm:

  • 1. Tomovy parky spol. S.r.o. Karlovice, Radvanovice 11, 511 01 Turnov Cz.Rep. ICO: 47470712 Przedstawicielstwo w Polsce Ul. Argentyńska 26, 59-220 Legnica - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował wykonanie urządzeń z litego drewna akacjowego, natomiast w SIWZ Zamawiający zapisał i wymagał zastosowanie drewna klejonego.
  • 2. COLOR-SPORT s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski Ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń - oferta uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 (gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu) i art. 89 ust. 1 pkt. 7 (gdyż wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 24/07/2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-07-19 09:07:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-07-19 09:07:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-07-19 09:07:06)