logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 18 czerwca 2018 r.

WOP.271.42.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 18 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane WAGNER Rafał Wagner

Ul. Dworcowa 12

62-025 Kostrzyn Wlkp.

Wartość brutto: 237 937,60 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

DECOBUD

Waldemar Kubiak & Krzysztof Kubiak

Ul. Piaskowa 29

62-080 Tarnowo Podgórne

313 967,61

[45,47]

60

[40]

85,47

2.

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane WAGNER Rafał Wagner

Ul. Dworcowa 12

62-025 Kostrzyn Wlkp.

237 937,60

[60]

60

[40]

100

 

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25/06/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-06-19 08:23:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-06-19 08:23:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-06-19 08:23:49)