logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 18 czerwca 2015 r.

ZP. 271.22.2015

 

ZAWIADOMIENIE

WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 18 czerwca 2015r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów przebudowy dróg.

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu nw. firmy:

część 1: eMWu Karolak ul. Dworcowa 1 63-400 Ostrów Wlkp.

Cena brutto: 9 717,00zł.

 

Część 2, 3, 4, 5 - NBProjekt Krzysztof Szczepaniak Ul. Wł. Komara 2 62-050 Mosina

Część 2 - 6 100,00zł.

Część 3 - 5 100,00zł.

Część 4 - 11 500,00zł.

Część 5 - 5 100,00zł.

 

Bilans ceny i terminu wykonania w ramach wszystkich części był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono  3 oferty

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto w zł. [pkt.]

(Termin wykonania w dniach kalendarzowych) [pkt.]

Łączna liczba punktów

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

1.

eMWu Karolak

ul. Dworcowa 1

63-400 Ostrów Wlkp.

9 717,00 [97]

(120) [3]

Łącznie: [100]

7 257,00 [81,54]

(120) [3]

Łącznie: [84,54]

x

x

x

2.

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Ul. Wł. Komara 2

62-050 Mosina

9 800,00 [96,18]

(120) [3]

Łącznie: [99,18]

6 100,00 [97]

(120) [3]

Łącznie: [100]

5 100,00 [97]

(120) [3]

Łącznie: [100]

11 500,00 [97]

(90) [3]

Łącznie: [100]

5 100,00 [97]

(90) [3]

Łącznie: [100]

3.

Fineo Sp. z o.o.

Ul. Władysława IV 43

81-395 Gdynia

27 675,00 [x]

(100) [x]

Łącznie: [x]

14 022,00 [x]

(100) [x]

[x]

12 177,00 [x]

(100) [x]

[x]

 

24 723,00 [x]

(80) [x]

[x]

 

9 225,00 [x]

(80) [x]

[x]

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5 wykluczono firmę Fineo Sp. z o.o. Ul. Władysława IV 43 81-395 Gdynia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie potwierdził spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego w zakresie części 1, 2, 3, 4 i 5 uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowy o zamówienie publiczne na część 1, 2, 3, 4 i 5 mogą zostać zawarte po dniu 24/06/2015r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-06-19 11:17:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-06-19 11:17:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-06-19 11:17:15)