logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 18 maja 2016 r.

ZP. 271.23.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 18 maja 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę pomieszczeń w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

USŁUGI BUDOWLANE

WIESŁAW SZAŁATA

UL. WIELEŃSKA 49

64-410 SIERAKÓW

Wartość brutto: 577 073,15 zł

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny, okresu gwarancji i terminu wykonania był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Termin wykonania

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

USŁUGI BUDOWLANE

WIESŁAW SZAŁATA

UL. WIELEŃSKA 49

64-410 SIERAKÓW

577 073,15 zł

[87]

60

[3]

Do 17/08/2016

[10]

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 19/05/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-05-19 10:41:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-05-19 10:41:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-05-19 10:41:56)