logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 19 kwietnia 2016 r.

ZP. 271.7.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki rowerowej Jankowice-Lusówko.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Renomex s.c.

Ul. Stęszewska 13A

62-060 Tomiczki

Cena brutto: 622 800,00 zł.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 14 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji

w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

785 970,00

[76,86]

60

[2,14]

79,00

2.

GAWBRUK Jacek Gawryś

Kadź 29

26-415 Klwów

732 957,00

[82,42]

60

[2,14]

84,56

3.

PHU Ryszard Antkowiak

Adamowo 11

64-117 Krzycko Wielkie

638 999,76

[94,54]

84

[3]

97,54

4.

PUB BRUKPOL s.c.

Strzelce Wielkie 81c

63-820 Piaski

799 294,02

[75,58]

84

[3]

78,58

5.

CALUS Sp. z o.o. Sp.k.

Boruja Nowa 47B

64-300 Nowy Tomyśl

780 435,00

[77,41]

84

[3]

80,41

6.

Zakład Drogowo-Budowlany

Mirosław Bogucki

Ul. Młyńska 56

62-052 Komorniki

836 181,93

[x]

72

[x]

x

7.

Renomex s.c.

Ul. Stęszewska 13A

62-060 Tomiczki

622 800,00

[97]

84

[3]

100

8.

Zakład Usług Wielobranżowych

JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

862 797,08

[70,02]

84

[3]

73,02

9.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak

799 010,00

[75,61]

84

[3]

78,61

10.

GRAEB Przedsiębiorstwo Drogowe

Ul. Strzelecka 18G

62-045 Pniewy

891 447,36

[67,77]

84

[3]

70,77

11.

Zakład Robót Drogowych

Krystyna Michałowska

Ul. Północna 16

62-050 Rogalinek

765 470,30

[78,92]

60

[2,14]

81,06

12.

DROGBET WIECZOREK Sp.j.

Ul. Rolna 8-10, Baranowo

62-081 Przeźmierowo

983 716,29

[61,41]

60

[2,14]

63,55

13.

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa

Dariusz Białobrzycki

Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1

62-200 Gniezno

1 157 441,98

[52,19]

60

[2,14]

54,33

14.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Poznańska 62a

62-080   Tranowo Podgórne

692 330,46

[87,26]

84

[3]

90,26

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki Ul. Młyńska 56 62-052 Komorniki na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów, na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3  ustawy Pzp., i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25/04/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-04-19 14:13:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-04-19 14:13:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-04-19 14:13:37)