logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 19 kwietnia 2013 r.

ZP.271.18.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

                Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym („Radosna Szkoła").

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę: PLENERBUD GRZEGORCZYK S.j. Kamionki; Ul.Wiklinowa 28; 62-023 Gądki. Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów 100.

Cena brutto: 110 497,27 zł.

 

W postępowaniu wpłynęło 10 ofert:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

brutto

Punktacja

1.

 MAGIC GARDEN Daniel Gacek

Ul. Mieleńska 27

88-170 Pakość

 

118 080,00 zł

 

99

2.

PROMETEUSZ Cezary Wojciech Krakowski

Ul. Topolowa 23

95-200 Pabianice

 

125 881,83 zł

Oferta odrzucona

3.

JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz

Ul. Mochnackiego 17/6

71-172 Szczecin

 

122 262,00 zł

Oferta odrzucona

4.

Color-Sport Adam Wilk Waldemar Kosiorowski

Ul. Warszawska 299

43-155 Bieruń

 

119 403,92 zł

Oferta odrzucona

5.

„PIKA" Radosne Parki Danuta Mularska

Ul. Argentyńska 26

59-220 Legnica

 

112 800,00 zł

Oferta odrzucona

6.

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Grom 36

12-130 Pasym

 

124 659,48 zł

Oferta odrzucona

7.

Firma Fenster s.c.

Ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

 

129 357,87 zł

98

8.

PLENERBUD Grzegorczyk Sp. j.

Kamionki; ul. Wiklinowa 28

62-023 Gądki

 

110 497,27 zł

100

9.

MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Ul. Poznańska 99

61-160 Poznań / Czapury

 

107 056,53 zł

Oferta odrzucona

10.

„MAJA" Ewelina Piotrowska

Ul. Kopernika 10

07-320 Małkinia

 

131 511,51 zł

Oferta odrzucona

 

Ponadto informuję, że w postępowaniu:

Odrzucono ofertę nr 4

COLOR SPORT s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski

Uzasadnienie - ofertę odrzucono ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie uzupełnił dokumentów potwierdzających, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymogi określone w SIWZ. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Odrzucono ofertę nr 10

„MAJA" Ewelina Piotrowska

Uzasadnienie - ofertę odrzucono ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów potwierdzających, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymogi określone w SIWZ. W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Odrzucono ofertę nr 2

PROMETEUSZ Cezary Wojciech Krakowski

Uzasadnienie - ofertę odrzucono ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaproponował w ofercie urządzenia inne niż te, które były wymagane w specyfikacji (niezgodne z projektem - zestaw zabawowy, wielofunkcyjny, piramida linowa, huśtawka z ptasim gniazdem, kosz na śmieci, tablica z regulaminem). W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Odrzucono ofertę nr 3

JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz

Uzasadnienie - ofertę odrzucono ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaproponował w ofercie urządzenie inne niż to, które było wymagane w specyfikacji (niezgodna z projektem - piramida linowa). W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Odrzucono ofertę nr 5

„PIKA" Radosne Parki Danuta Mularska

Uzasadnienie - ofertę odrzucono ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaproponował w ofercie urządzenia inne niż te, które były wymagane w specyfikacji (niezgodne z projektem - wszystkie urządzenia wskazane w ofercie). W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Odrzucono ofertę nr 6

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński

Uzasadnienie - ofertę odrzucono ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaproponował w ofercie urządzenie inne niż to, które było wymagane w specyfikacji (niezgodna z projektem - piramida linowa). W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Odrzucono ofertę nr 9

MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Uzasadnienie - ofertę odrzucono ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaproponował w ofercie urządzenia inne niż te, które były wymagane w specyfikacji (niezgodne z projektem - piramida linowa, kosz na śmieci, tablica z regulaminem). W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25.04.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-04-19 14:12:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-04-19 14:12:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-04-19 14:12:12)