logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 18 kwietnia 2012 r.

ZP. 271.4.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 18 kwietnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne. 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez Konsorcjum Firm: OGRÓD-PROJEKT Aldona Szkudlarek-Lipowy ul. I. Paderewskiego 46A, 62-020 Swarzędz; GreenQL Sp. z o.o. ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań,

cena brutto: 283 542,07 zł.

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

  • 1. Konsorcjum Firm: OGRÓD-PROJEKT Aldona Szkudlarek-Lipowy ul. I. Paderewskiego 46A, 62-020 Swarzędz; GreenQL Sp. z o.o. ul. Norwida 15/32, 60-867 Poznań.

cena brutto: 283 542,07 zł., liczba punktów: 100.

  • 2. PUH CEDRUS Hanna Klawiter ul. Znanieckiego 12/82, 60-682 Poznań

cena brutto: 355 839,11 zł., liczba punktów: 99.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. „a" umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 19.04.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-04-19 10:56:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-04-19 10:56:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-04-19 10:56:03)