logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 19 kwietnia 2011 r.

BOP. 271.21.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie dokumentacji projektowej

 

 

            Informuje, że w dniu 18 kwietnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej:

            - drenażu opaskowego (lub inne rozwiązanie) izolacji ścian piwnic, posadzki
            i fundamentów, ekspertyzy fundamentów oraz remontu klatki schodowej   budynku          komunalnego przy ul. Pocztowej 3 w Tarnowie Podgórnym

          - modernizacji budynku przy ul. Ogrodowej 2 w Tarnowie Podgórnym w związku ze zmianą funkcji             budynku z przedszkola na bibliotekę.

W części I - unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty

 

W części II wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegająca odrzuceniu firmy:

 

Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o. ul. Głogowska 66/6  60-740  Poznań

w cenie 57.441,00 zł brutto

 

 

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

  • 1. Pracownia Architektoniczna „FORMA" Sp. z o.o. ul. Kocjana 7, 60-408 Poznań

Cena oferty: część I -  brak oferty, część II - 137.145,00 zł brutto,  liczba punktów - 97

 

  • 2. „ATRIUM JM" Pracownia Architektoniczna ul. Matejki 66/7 60-771 Poznań

Cena oferty: część I -  brak oferty, część II - 65.682,00 zł brutto, liczba punktów - 99

 

  • 3. Buildings & Panels Engineering Consultancy Sp. z o.o. ul. Głogowska 66/6 60-740 Poznań

Cena oferty: część I -  brak oferty, część II - 57.441,00 zł brutto, liczba punktów - 100

 

  • 4. Konsorcjum:

DEMIURG Mikołaj Jankowski ul. Płowiecka 11/2, 60-277   Poznań

WA-ART. Waldemar Kajoch pl. Lipowy 3/2, 61-478   Poznań

Cena oferty: część I - brak oferty, część II - 77.305,50 zł brutto, liczba punktów - 98

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
19.04.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-04-19 10:36:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-04-19 10:36:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-04-19 10:36:54)