logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 18 marca 2010 r.

BOP.3411-17/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

SPROSTOWANIE

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenów zieleni w Tarnowie Podgórnym

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach sprostowania informuję, że w części II postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenów zieleni w Tarnowie Podgórnym dokonałem zgodnie z art. 87 ust.2 pkt.2 ustawy PZP poprawy omyłki rachunkowej w ofercie firmy:

 

„PLENER" Zakład Chirurgii Drzew

Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni

Golina, ul. Polna 2

63-200   Jarocin

polegającej na błędnym zsumowaniu poszczególnych kosztorysów w zakresie wartości VAT.

 

W wyniku niniejszej poprawki cena wybranej oferty w części II wynosi 44.485,82 zł brutto
i jest to nadal cena najniższa, tym samym nie zmienia to ostatecznego wyboru oferty najkorzystniejszej w  postępowaniu.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-03-19 08:50:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-03-19 08:50:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-03-19 08:50:00)