logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 19 lutego 2018 r.

WOP.271.67.2017

Nowy nr sprawy: WOP.271.2.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 19 lutego 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na umocnienie terenu wzdłuż ul. Ogrodowej w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Antoni Napierała AN BRUK

Witobel, ul. Folwarczna 31

62-060 Stęszew

Cena brutto: 76 689,21 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM

Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

106 208,94

[43,32]

84

[40]

83,32

2.

PUB BRUKPOL s.c.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

162 811,41

[28,26]

84

[40]

68,26

3.

TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c.

Ul. Przemyska 6

61-324 Poznań

177 149,79

[25,97]

84

[40]

65,97

4.

Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

159 573,35

[28,84]

84

[40]

68,84

5.

Antoni Napierała AN BRUK

Witobel, ul. Folwarczna 31

62-060 Stęszew

76 689,21

[60]

84

[40]

100

6.

RDR Sp. z o.o.

Ul. Kasztanowa 7

62-044 Czerwonak

110 650,55

[41,58]

84

[40]

81,58

7.

OPTIMO Krzysztof Huliński

Ul. Sw. Wawrzyńca 3/33

60-539 Poznań

120 241,47

[38,27]

84

[40]

78,27

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 26/02/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-02-19 15:25:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-02-19 15:25:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-02-19 15:25:33)