logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 19 stycznia 2012 r.

BOP. 271.94.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę

ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie - etap I

 

 

       Informuję, że w dniu 19 stycznia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie - etap I.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegająca dorzuceniu firmy:

 

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10,  05-800   Pruszków

Cena oferty: 1.383.250,64 zł brutto

 

 

W postępowaniu wpłynęło 8 ofert

 • 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. ul. Powst. Wlkp. 75 64-500 Szamotuły

Cena oferty: 1.812.861,75 zł brutto, liczba punktów - 96

 

 • 2. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena oferty: 1.383.248,09 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłek rachunkowych 1.383.250,64 zł brutto, liczba punktów - 100

 

 • 3. Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski

Borowo Młyn, ul. Starych Wierzb 17  62-010  Pobiedziska

Cena oferty: 1.588.262,49 zł brutto, liczba punktów - 97

 

 • 4. APRIVIA S.A. Wysogotowo, ul. Skórzewska 35 62-081 Przeźmierowo

Cena oferty: 1.517.175,59 zł brutto,  liczba punktów - 98

 

 • 5. COLAS POLSKA Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

Cena oferty: 1.499.504,06 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki rachunkowej 1.499.504,06 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 • 6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o. os. Winiary 22/3 60-665 Poznań

Cena oferty: 1.886.838,86 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki 1.886.728,40 zł brutto, liczba punktów - 94

 

 • 7. SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa

Cena oferty: 1.857.504,08 zł brutto,  liczba punktów 95

 

 • 8. VIGEN Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29 62-090 Rostworowo

Cena oferty: 1.902.465,92 zł brutto, 

Cena oferty po poprawie omyłek 1.902.201,67 zł brutto, liczba punktów - 93

 

W ofercie firmy STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10,  05-800   Pruszków poprawiono omyłki rachunkowe polegające na błędnym przemnożeniu ceny jednostkowej przez ilość.
W wyniku poprawy cena oferty brutto wynosi 1.383.250,64 zł.

 

W ofercie firmy COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070  Palędzie poprawiono omyłkę rachunkową polegająca na błędnym podliczeniu kosztorysu. W wyniku poprawy cena oferty brutto wynosi 1.499.499,14 zł

 

W ofercie firmy P.W. TOR-BRUK Sp. z o.o. os. Winiary 22/3  60-665   Poznań poprawiono omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnej zmiany w treści oferty.

W pozycji 10.d2  kosztorysu ofertowego drogowego przyjęto ilość 964 m2. Poprawiono na ilość zgodną  z przedmiarem robót załączonym do specyfikacji tj. 954 m2. W wyniku poprawienia powyższej omyłki, oferta podlegała przeliczeniu ceny, która po poprawie wynosi 1.886.728,40 zł brutto. Wykonawca wyraził zgodę na poprawę omyłki.

 

W ofercie firmy VIGEN Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29  62-090 Rostworowo poprawiono omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnej zmiany w treści oferty.

W pozycji 71 kosztorysu ofertowego „Odtworzenie pętli indukcyjnych na skrzyżowaniu z ulicą Rynkową" przyjęto ilość 3 kpl. Poprawiono na ilość zgodną  z przedmiarem robót załączonym do specyfikacji tj. 2 kpl. Jednocześnie w większości pozycji poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnym przemnożeniu ceny jednostkowej przez ilość. W wyniku poprawienia powyższych omyłek, cena oferty wynosi 1.902.201,67 zł brutto.

Wykonawca wyraził zgodę na poprawę omyłek.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
19.01.2012 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-01-19 12:47:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-01-19 12:47:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-01-19 12:47:15)