logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 19 stycznia 2011 r.

BOP. 3411-1/11

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług

geodezyjnych na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

         Informuje, że w dniu 18 stycznia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług geodezyjnych na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą oferta okazała się oferta złożona przez firmę:

 

Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Edward Nowak

61-255   Poznań,  os. Tysiąclecia 22/4

w cenie  62.350,00 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu wpłynęło 7 ofert:

 

  • 1. BETA Katarzyna Szymura

     62-030  Luboń, ul. Lesmiana 25b/3

     Cena oferty: 81.918,00 zł brutto

  • 2. Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Edward Nowak

     61-255   Poznań,  os. Tysiąclecia 22/4

     Cena oferty: 62.350,00 zł brutto

  • 3. Biuro Kompleksowej Obsługi i Wyceny Nieruchomości POZ-BUD

     60-573   Poznań,   ul. Niemcewicza 12

     Cena oferty: 66.912,00 zł brutto

  • 4. Przedsiębiorstwo Geodezyjne „GEOSERVICE" Leszek Radwan

     61-663   Poznań,  ul. Na Szańcach 25

     Cena oferty: 99.876,00 zł brutto

  • 5. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Zbigniew Olcha

     62-045  Pniewy,  ul. Felickiego 17

     Cena oferty: 98.707,50 zł brutto

  • 6. Biuro Usług Geodezyjnych POMIAR.

     62-045  Pniewy, ul. Międzychodzka 15

     Cena oferty: 89.667,00 zł brutto

  • 7. Biuro Usług Geodezyjnych Krzysztof Wolny

     62-007   Biskupice, ul. Śliwkowa 14

     Cena oferty: 70.848,00 zł brutto

 

Z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono Biuro Kompleksowej Obsługi i Wyceny Nieruchomości POZ-BUD 60-573 Poznań,  
ul. Niemcewicza 12 - wykonawca nie udokumentował spełniania warunku postawionego
w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy.

Jednocześnie na podstawie art89 ust.1 pkt. 5 oferta tego wykonawcy została odrzucona.

 

Zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25 stycznia 2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-01-19 07:57:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-01-19 07:57:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-01-19 07:57:16)