logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 18 listopada 2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

                Informuję, że w dniu 18 listopada 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę linii energetycznej sieci średniego napięcia (SN), wykonanie przyłącza budynku Tarnowskich Term wraz ze stacją transformatorową.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy BLACK WATER ENERGIA SP. Z O.O. ul. Nieborowska 46/27 80-034 Gdańsk

Cena brutto: 356 700,00zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba uzyskanych punktów

 

1.

BLACK WATER ENERGIA SP. Z O.O.

ul. Nieborowska 46/27

80-034 Gdańsk

356 700,00

100

2.

ELEKTROBUD SP. Z O.O.

Przyczyna Dolna 39

67-400 Wschowa

484 785,16

97

3.

SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j. 
J. Maćkowiak S. Maćkowiak

ul. Podgórna 5

62-051 Łęczyca

411 487,74

99

4.

ELTEL  SP. Z O.O.

ul. Albańska 17

60-123 Poznań

476 010,00

98

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 18/11/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-11-18 14:15:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-11-18 14:15:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-11-18 14:15:57)