logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 18 listopada 2011 r.

 

 

BOP.271.81.2011

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Informuję, że w dniu 18 listopada 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

W części I:

STUDIO KOCZOROWSKI Filip Koczorowski

Ul. Wł. Bełzy 16

60-195 Poznań

Cena oferty: 13.530,00 zł brutto

W części II:

STUDIO KOCZOROWSKI Filip Koczorowski

Ul. Wł. Bełzy 16

60-195 Poznań

Cena oferty: 11.070,00 zł brutto

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu.

Wykluczono wykonawców:

Jagabudex - projekt

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

MONDRAdesign

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zmówień publicznych.

 

Odrzucono oferty 4 i 8:

Jagabudex - projekt

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

MONDRAdesign

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
23.11.2011 r.

 

Zestawienie otwartych ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

CZ.I

Cena oferty

CZ.I

Punktacja

CZ.II

Cena oferty

CZ.II

Punktacja

1.

Biuro Urbanistyczne PPP Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 26/3

80-311 Gdańsk

 

30 135,00

 

96

 

30 135,00

 

96

2.

RAPALSKA-KACZMAREK, GROCHOLEWSKA ARCHITEKCI S.C.

UL. Pamiątkowa 27/2

61-505 Poznań

 

16 728,00

 

98

 

11 562,00

 

99

3.

BUDPLAN Sp. z o.o.

Ul. Gen.L.Kickiego 26B lok. 10

04-390 Warszawa

 

39 360,00

 

95

 

-------

 

 

4.

MONDRA design; Łukasz Woźniak

Ul. Długa 21

95-030 Rzgów

 

17 835,00

 

Oferta odrzucona

 

17 835,00

 

Oferta odrzucona

5.

STUDIO KA

UL. Familijna 3; Wólka Kozodawska

05-502 Piaseczno

 

21 463,50

 

97

 

17 097,00

 

97

6.

KRZYSZTOF CEZAR; PLANOWANIE PRZESTRZENNE I DROGOWNICTWO

UL. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

 

15 867,00

 

99

 

12 177,00

 

98

7.

STUDIO KOCZOROWSKI Filip Koczorowski

Ul. Wł. Bełzy 16

60-195 Poznań

 

13 530,00

 

100

 

11 070,00

 

100

8.

JAGABUDEX - PROJEKT

UL. Marcelińska 61/8

60-954 Poznań

 

4 920,00

 

Oferta odrzucona

 

------

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2011-11-21 08:28:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2011-11-18 08:35:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2011-11-21 08:29:59)