logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 18 września 2012 r.

 

ZP.271.53.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę dróg, chodników i odwodnienia na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

Informuję, że w dniu 18 września 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont i przebudowę dróg, chodników i odwodnienia na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

Część I

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK

Os. Winiary 22/3

60-665 Poznań       

 Cena oferty: 53 622,08 zł brutto

Część II

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK

Os. Winiary 22/3

60-665 Poznań       

 Cena oferty: 45 114,36 brutto

Część III

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK

Os. Winiary 22/3

60-665 Poznań       

 Cena oferty: 53 740,59 zł brutto

Część IV

MATT - s.c.

Ul. Poznańska 62 a

62-080 Tarnowo Podgórne

Cena oferty: 40 428,32 zł brutto

Wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu.

 

Informuję również, że w części I:

Odrzucono ofertę nr 1

Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Spółka Jawna

Uzasadnienie prawne i faktyczne - Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie wycenił pozycji II.3 Warstwa ścieralna, w związku z powyższym treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

W części I umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 23.09.2012 r. zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2,  natomiast w części II, III i IV umowa może zostać zawarta po dniu 18.09.2012r. zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część I

Cena oferty

brutto

Część I

Punktacja

Część II

Cena oferty

brutto

Część II

Punktacja

Część III

Cena oferty

brutto

Część III

Punktacja

Część IV

Cena oferty

brutto

Część IV

Punktacja

1.

 Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Spółka Jawna

Ul. Porannej Rosy 3

62-023 Gądki, Kamionki

 

61 377,85 zł

 

Oferta odrzucona

 

59 848,80 zł

 

97

 

67 828,51 zł

 

97

 

-

 

-

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

 

64 761,35 zł

 

98

 

55 907,31 zł

 

99

 

56 128,47 zł

 

99

 

46 073,93 zł

 

98

3.

Zakład Drogowy Antczak Mirosław Antczak

Ul. Lutycka 83

60-478 Poznań

 

67 444,59 zł

 

97

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK

Os. Winiary 22/3

60-665 Poznań

 

53 622,08 zł

 

100

 

45 114,36 zł

 

100

 

53 740,59 zł

 

100

 

41 574,13 zł

 

99

5.

MATT - s.c.

Ul. Poznańska 62 a

62-080 Tarnowo Podgórne

 

 

59 186,28 zł

 

99

 

 

58 983,85 zł

 

98

 

60 313,52 zł

 

98

 

40 428,32 zł

 

100

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-09-18 13:56:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-09-18 13:56:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-09-18 14:07:07)