logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 17 sierpnia 2016 r.

ZP. 271.35.2016

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

            Informuję, że w dniu 17 sierpnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Przystaniowej w Lusówku.

Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-08-18 09:06:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-08-18 09:06:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-08-18 09:06:20)