logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 18 sierpnia 2014 r.

ZP. 271.41.2014

 

Z A W I A D O M I E N I E

O   W Y B O R Z E    N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J    O F E R T Y

 

                Informuję, że w dniu 18 sierpnia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Drozda i ul. Słowika w Lusowie

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

IVESTON Sp. z o.o.

Ul. Obrzycka 133, 64-600 Oborniki

Cena brutto - 747 029,54 zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu złożono  8 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Punktacja

1.

CAŁUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Boruja Nowa 47B

64-300 Nowy Tomyśl

922 500,00

95

2.

IVESTON Sp. z o.o.

Ul. Obrzycka 133

64-600 Oborniki

747 029,54

100

3.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

947 347,69

94

4.

Konsorcjum:

Lider - Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno

Partner: Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Bialobrzycka

Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

1 169 041,50

93

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

851 685,33

97

6.

Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski

Ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn

62-010 Pobiedziska

782 422,93

98

7.

Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

887 863,52

96

8.

DROBUD Sp. z o.o.

Ul. Szarych szeregów 25

60-462 Poznań

776 053,31

99

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 18/08/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2014-08-18 13:53:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2014-08-18 13:53:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2014-08-18 13:53:00)