logo
logo bip
 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 18 sierpnia 2011 r.

BOP. 271.56.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę

wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego

 

 

          Informuje, że w dniu 17 sierpnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

CELLPOL SERWIS KSERO Grzegorz Ławniczak, Monika Ławniczak

Ul. Dziadoszańska 10, 61-248  Poznań

 

W postępowaniu wpłynęło 9 ofert:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena miesięcznej dzierżawy

Cena jednej kopii A4 mono

Cena jednej kopii A4 kolor

1.

F.H.U. MERPAUL Paweł Mermela

Ul. Wołyńska 20

60-637  Poznań

 

1.781,00 zł

 

0,031 zł

 

0,246 zł

2.

Toshiba Tec Poland S.A. Region Zachód

Ul. Zagórze 6A

61-112   Poznań

 

2.366,62 zł

 

0,043 zł

 

0,185 zł

3.

COPY SYSTEM Tomasz Posadziński

Ul. Chodzieska 47A

64-920 Piła

 

2.150,00 zł

 

0,036 zł

 

0,37 zł

4.

X-PRINT Zbigniew Głowacki

Ul. Knapowskiego 14

60-126  Poznań

 

1.564,31 zł

 

0,03 zł

 

0,23 zł

5.

COPY PARTNER S.K.A.

Ul. Wał Miedzeszyński 604 a

03-994   Warszawa

 

1.302,57 zł

 

0,0369 zł

 

0,3567 zł

6.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne

KSERO-PARTNER Mikołaj Frąszczak

Os. Stefana Batorego 59/4

60-687  Poznań

 

2.486,99 zł

 

0,049 zł

 

0,29 zł

7.

ARCUS S.A.

Ul. Miła 2

00-180  Warszawa

 

2.232,69 zł

 

0,042 zł

 

0,210 zł

8.

CELLPOL  SERWIS KSERO

Grzegorz Ławniczek, Monika Ławniczek

Ul. Dziadoszańska 10

61-248  Poznań

 

2.335,36 zł

 

0,04 zł

 

0,27 zł

9.

GADZIŃSKI Technologie dla Biura

Ul. Żuławska 10

60-412  Poznań

 

2.460,00 zł

 

0,05 zł

 

0,29 zł

 

Odrzucono oferty następujących Wykonawców:

  • 1. F.H.U. MERPAUL Paweł Mermela Ul. Wołyńska 20 60-637 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt. 8 - oferta jest nieważna na podstawie innych przepisów. Wykonawca określił cenę dla jednej kopii A4 mono i kolor niezgodnie z ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach oraz ustawą z dnia7 lipca 1994 r. o denominacji złotego. Zgodnie z w/w przepisami „cena" to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, a jednostką pieniężną jest jeden złoty, który dzieli się na 100 groszy. Tym samym prawidłowa postać ceny to liczba naturalna z dwoma miejscami po przecinku. Przedstawienie ceny z większą ilością miejsc po przecinku jest sprzeczne z obowiązującym w Polsce systemem pieniężnym oraz zapisami SIWZ, które określały, że rozliczenia następować będę w walucie polskiej i w takiej tez miała zostać przedstawiona oferta.
  • 2. Toshiba Tec Poland S.A. Region Zachód ul. Zagórze 6A 61-112 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt. 8 - oferta jest nieważna na podstawie innych przepisów. Wykonawca określił cenę dla jednej kopii A4 mono i kolor niezgodnie z ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach oraz ustawą z dnia7 lipca 1994 r. o denominacji złotego. Zgodnie z w/w przepisami „cena" to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, a jednostką pieniężną jest jeden złoty, który dzieli się na 100 groszy. Tym samym prawidłowa postać ceny to liczba naturalna z dwoma miejscami po przecinku. Przedstawienie ceny z większą ilością miejsc po przecinku jest sprzeczne z obowiązującym w Polsce systemem pieniężnym oraz zapisami SIWZ, które określały, że rozliczenia następować będę w walucie polskiej i w takiej tez miała zostać przedstawiona oferta.
  • 3. COPY SYSTEM Tomasz Posadziński ul. Chodzieska 47A 64-920 Piła - oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt. 8 - oferta jest nieważna na podstawie innych przepisów. Wykonawca określił cenę dla jednej kopii A4 mono niezgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach oraz ustawą z dnia7 lipca 1994 r. o denominacji złotego. Zgodnie z w/w przepisami „cena" to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, a jednostką pieniężną jest jeden złoty, który dzieli się na 100 groszy. Tym samym prawidłowa postać ceny to liczba naturalna z dwoma miejscami po przecinku. Przedstawienie ceny z większą ilością miejsc po przecinku jest sprzeczne z obowiązującym w Polsce systemem pieniężnym oraz zapisami SIWZ, które określały, że rozliczenia następować będę w walucie polskiej i w takiej tez miała zostać przedstawiona oferta.
  • 4. X-PRINT Zbigniew Głowacki ul. Knapowskiego 14 60-126 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca w ofercie podał, że urządzenie pracuje na papierze o parametrach w zakresie 60 - 300 g/m2, natomiast z karty technicznej producenta wynika, że gramatura papieru na jakiej może pracować urządzenie jest od 64 - 300 g/m2. Wykonawca na wezwanie złożył stosowne wyjaśnienia i zagwarantował, że urządzenie będzie pracowało na papierze 60g/m2. Biorąc pod uwagę zapisy SIWZ, udzieloną jednoznacznie odpowiedź na zadane pytania do SIWZ oraz zasadę równego traktowania Wykonawców w postępowaniu, Zamawiający nie może uznać samego oświadczenia Wykonawcy, które pozostaje w sprzeczności z danymi producenta.
  • 5. COPY PARTNER S.K.A. ul. Wał Miedzeszyński 604a 03-994 Warszawa - oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt. 8 - oferta jest nieważna na podstawie innych przepisów. Wykonawca określił cenę dla jednej kopii A4 mono i kolor niezgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach oraz ustawą z dnia7 lipca 1994 r. o denominacji złotego. Zgodnie z w/w przepisami „cena" to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, a jednostką pieniężną jest jeden złoty, który dzieli się na 100 groszy. Tym samym prawidłowa postać ceny to liczba naturalna z dwoma miejscami po przecinku. Przedstawienie ceny z większą ilością miejsc po przecinku jest sprzeczne z obowiązującym w Polsce systemem pieniężnym oraz zapisami SIWZ, które określały, że rozliczenia następować będę w walucie polskiej i w takiej tez miała zostać przedstawiona oferta.
  • 6. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne KSERO-PARTNER Mikołaj Frąszczak os. Stefana Batorego 59/4 60-687 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt. 8 - oferta jest nieważna na podstawie innych przepisów. Wykonawca określił cenę dla jednej kopii A4 mono niezgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach oraz ustawą z dnia7 lipca 1994 r. o denominacji złotego. Zgodnie z w/w przepisami „cena" to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, a jednostką pieniężną jest jeden złoty, który dzieli się na 100 groszy. Tym samym prawidłowa postać ceny to liczba naturalna z dwoma miejscami po przecinku. Przedstawienie ceny z większą ilością miejsc po przecinku jest sprzeczne z obowiązującym w Polsce systemem pieniężnym oraz zapisami SIWZ, które określały, że rozliczenia następować będę w walucie polskiej i w takiej tez miała zostać przedstawiona oferta.
  • 7. ARCUS S.A. ul. Miła 2 00-180 Warszawa - oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt. 8 - oferta jest nieważna na podstawie innych przepisów. Wykonawca określił cenę dla jednej kopii A4 mono i kolor niezgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach oraz ustawą z dnia7 lipca 1994 r. o denominacji złotego. Zgodnie z w/w przepisami „cena" to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, a jednostką pieniężną jest jeden złoty, który dzieli się na 100 groszy. Tym samym prawidłowa postać ceny to liczba naturalna z dwoma miejscami po przecinku. Przedstawienie ceny z większą ilością miejsc po przecinku jest sprzeczne z obowiązującym w Polsce systemem pieniężnym oraz zapisami SIWZ, które określały, że rozliczenia następować będę w walucie polskiej i w takiej tez miała zostać przedstawiona oferta.

 

Zestawienie punktacji  ofert niepodlegających odrzuceniu

Lp.

Nazwa wykonawcy

Punkty
w kryterium

Cena miesięcznej dzierżawy

Punkty
w kryterium

Cena jednej kopii A4 mono

Punkty
w kryterium

Cena jednej kopii A4 kolor

Łączna punktacja

1.

CELLPOL  SERWIS KSERO

Grzegorz Ławniczek,

Monika Ławniczek

Ul. Dziadoszańska 10

61-248  Poznań

 

 

90,00 pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

100 pkt

2.

GADZIŃSKI

Technologie dla Biura

Ul. Żuławska 10

60-412  Poznań

 

85,44 pkt

 

4,00 pkt

 

4,66 pkt

 

94,10 pkt

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
23.08.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-08-18 08:28:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-08-18 08:28:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-08-18 08:28:34)