logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 18 lipca 2012 r.

 

 

 

ZP.271.34.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy rurociągu melioracyjnego S-1-2-1d w Rumianku

Informuję, że w dniu 18 lipca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy rurociągu melioracyjnego S-1-2-1d w Rumianku.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

         Instal - Poznań PROJEKT Sp. z o.o.

         Ul. J.Hallera 6-8

         60-104 Poznań

         Cena oferty: 24.944,40 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 18.07.2012 r.

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

Punktacja

1.

 

Instal - Poznań PROJEKT Sp. z o.o.

Ul. J.Hallera 6-8

60-104 Poznań

 

 

 

24.944,40 zł

 

 

100

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-07-18 11:25:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-07-18 11:25:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-07-18 12:02:10)