logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 18 lipca 2012 r.

 

 

 

ZP.271.36.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu remontu instalacji c.o. z robotami towarzyszącymi

Informuję, że w dniu 18 lipca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu instalacji c.o. z robotami towarzyszącymi.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

            LOKGAZ Sp. z o.o.

Lusówko; ul. Jankowicka 7 A

62-080 Tarnowo Podgórne

            Cena oferty: 21.279,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 18.07.2012 r.

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT 
Lp. Nazwa wykonawcy Cena oferty Punktacja
1.  

LOKGAZ Sp. z o.o.

Lusówko; ul. Jankowicka 7A

62-080 Tarnowo Podgórne

 
  21.279,00 zł   100
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-07-19 08:37:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-07-19 08:39:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-07-19 08:41:10)