logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 15 czerwca 2018 r.

WOP. 271.39.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 15 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków komunalnych w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Część 1:

RB REMO BĄCZYK

Anna Bączyk

Ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

Cena brutto – 171 549,52 zł.

 

część 2:

RB REMO BĄCZYK

Anna Bączyk

Ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

Cena brutto – 215 008,08zł.

 

Oferta w ramach wszystkich części otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł [pkt]

(okres gwarancji w m-ach) [pkt]

Łączna liczba punktów

 

 

część 1

 

część 2

1.

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

Marcin Chmielewski

Ul. Czarnkowska 10

64-630 Ryczywół

196 059,05 [52,50]

(60) [40]

92,50

-

2.

RB REMO BĄCZYK

Anna Bączyk

Ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

171 549,52 [60]

(60) [40]

100

215 008,08 [60]

(60) [40]

100

 

Umowa o zamówienie publiczne na część 1 i 2 może zostać zawarta po dniu 25/06/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-06-18 14:35:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-06-18 14:35:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-06-18 14:35:15)