logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 15 czerwca 2018 r.

WOP.271.35.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 15 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Szumin w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Cena brutto – 341 864,32 zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

INFRADROG CHODZIEŻ Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. J. Kochanowskiego 2a

64-800 Chodzież

454 371,67

[45,14]

60

[28,57]

73,71

2.

Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

341 864,32

[60]

84

[40]

100

3.

Vigen Plus Sp. z o.o.

Ul. Janiny Omańkowskiej 108

60-465 Poznań

384 716,69

[53,32]

60

[28,57]

81,89

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25/06/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Odwrot (2018-06-18 14:20:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Odwrot (2018-06-18 14:20:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Odwrot (2018-06-18 14:20:21)