logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 17 maja 2016 r.

ZP. 271.11.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 17 maja 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oficyny przy Pałacu w Jankowicach.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

REMO-BĄCZYK

Ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

Cena brutto: 1 951 088,36 zł.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 10 ofert.

   Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

Konsorcjum:

1.            Demiurg Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

Adres do korespondencji:

Ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań

2.            Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

Jan Derkacz-Duchewicz Sp. z o.o.

Ul. Pocztowa 9, 62-200 Gniezno

2 360 689,52

[x]

60

[x]

x

2.

REMO-BĄCZYK

Ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

1 951 088,36

Po poprawieniu omyłki

[97]

60

[2,14]

99,14

3.

Zakład Instalacyjno-Budowlany

Mateusz Maćkowiak

Ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek

1 885 400,98

[x]

 

84

[x]

x

4.

Usługi Budowlane - Piotr Giera

Dzięczyna 28a

64-125 Poniec

2 465 879,61

Po poprawieniu omyłki

[76,75]

60

[2,14]

78,89

5.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Stanisław Hadrzyński

Ul. Twardowska 2, 63-220 Kotlin

2 375 763,97

[79,66]

72

[2,57]

82,23

6.

ORLIKON Sp. z o.o.

Ul. Za Groblą 1

61-860 Poznań

2 239 607,14

[x]

60

[x]

x

7.

 Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Sławomir Lisiewicz

Stróżewo 36

64-800 Chodzież

2 423 774,03

[x]

60

[x]

x

8.

Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański

Ul. Ostatnia 35

60-102 Poznań

2 376 986,98

[x]

84

[x]

x

9.

Firma Budowlana DOTA Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Perzycka 22

60-182 Poznań

2 197 892,19

[86,11]

84

[3]

89,11

10.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp.j. Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

2 213 667,69

Po poprawieniu omyłki

[85,49]

72

[2,57]

88,06

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono oferty nw. wykonawców:

1. Konsorcjum: 1) Demiurg Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań Adres do korespondencji: Ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań 2) Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Jan Derkacz-Duchewicz Sp. z o.o. Ul. Pocztowa 9, 62-200 Gniezno - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Kosztorys ofertowy - roboty budowlane:

Poz. 8

Jest „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane"

Powinno być „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm"

Poz. 9

Jest „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane"

Powinno być „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm"

Poz. 24

Jest „Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12"

Powinno być „Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu"

Poz. 27

Jest „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane"

Powinno być „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm"

Poz. 28

Jest „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane"

Powinno być „Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm"

Poz. 33

Jest 177,458m2 - 17087,43 zł

Powinno być 177,456m2 - 17087,24 zł

 

Kosztorys ofertowy - sanitarny:

Poz. 76

Jest „Izolacja rury fi48 otuliną Rockwool PIPE SECTION gr 30 mm"

Powinno być „Izolacja rury fi48 otuliną Rockwool PIPE SECTION gr 40 mm"

 

2. Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak Ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wycenił części zamówienia. W ofercie Wykonawca nie uwzględnił kosztorysu ofertowego - zagospodarowanie terenu - etap II.

 

3. ORLIKON Sp. z o.o. Ul. Za Groblą 1 61-860 Poznań - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wycenił części zamówienia.

Kosztorys ofertowy - branża sanitarna:

Brak wyceny części branży sanitarnej - dział wentylacja

 

4. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Sławomir Lisiewicz Stróżewo 36 64-800 Chodzież - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Kosztorys ofertowy - branża sanitarna:

Poz. 71

Jest „Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej: 10 mm"

Powinno być „Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach, o średnicy nominalnej: 25 mm"

 

5. Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański Ul. Ostatnia 35 60-102 Poznań - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Kosztorys ofertowy - branża teletechniczna

Poz.42

Jest „..........brak nazwy robót"

Powinno być „Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych"

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 23/05/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-05-18 10:02:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-05-18 10:02:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-05-18 10:02:35)