logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 15 maja 2015 r.

ZP. 271.11.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 15 maja 2015r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na zakup tuszy i tonerów oraz nośników danych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa

Cena oferty: 205 164,00 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103,

01-424 Warszawa

205 164,00

100

2.

PUI P'nP.-systemy Piotr Pisarczyk

Ul. Wiosenna 91, Barnowo, 62-081 Przeźmierowo

Biuro Handlowe: ul. Marcelińska 100A/113, 60-324 Poznań

297 940,44

(po poprawieniu omyłki: 300 031,44zł.)

99

3.

Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy

Ul. Zakopiańska 190, 60-467 Poznań

245 816,73

x

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy Ul. Zakopiańska 190, 60-467 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert. Zamawiający zaprosił do złożenia oferty firmę Robican Robert Jastrzębski Ul. Zakopiańska 190, 60-467 Poznań, natomiast ofertę złożyła firma Robican s.c. R. Jastrzębski i Wspólnicy Ul. Zakopiańska 190, 60-467 Poznań.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25/05/2015r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-05-18 09:26:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-05-18 09:26:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-06-02 08:52:21)