logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 18 kwietnia 2014 r.

ZP. 271.21.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 18 kwietnia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację boiska zewnętrznego przy szkole Podstawowej w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

MADRO-SPORT Sp. Z o.o.

Ul. Wydmowa 10

62-041 Puszczykowo

Cena oferty: 293 999,74 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

DAWAR SPORT Sp. z o.o.

Ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań

417 594,79

(po poprawieniu omyłki)

99

2.

MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań/Czapury

374 355,94

x

3.

MARDO-SPORT Sp. z o.o.

Ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

293 999,74

(po poprawieniu omyłki)

100

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o. Ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań/Czapury , ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie wycenił w kosztorysie pozycji nr 56 i 64, tak jak to było wymagane przez Zamawiającego w SIWZ.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 23/04/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-04-18 09:03:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-04-18 09:03:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-04-18 09:03:59)