logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 17 kwietnia 2013 r.

ZP. 271.13.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 17 kwietnia 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej nr 2419P Lusówko-Sady w miejscowości Lusówko, w ciągu ul. Tarnowskiej, na odcinku od ul. Jankowickiej do ul. Grabowej.   

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego CAMINO Mariusz Kluczyk Ul. Grzybowa 3/4 62-030 Luboń

Cena oferty: 6 666,66 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

Liczba uzyskanych punktów

1.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5

62-050 Mosina

 

7 377,54 zł

 

99

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3/4

62-030 Luboń

 

6 666,66 zł

 

100

3.

MD Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie

Ul. H.Sienkiewicza 22

60-818 Poznań

 

8 682,11 zł

 

97

4.

 

 

Jerzy Żmuda Trzebiatowski; Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór

Ul. G.Konatkowskiej 39

60-465 Poznań

 

20 999,99 zł

94

5.

 

 

KS Invest Conuslt – Krzysztof Sas

Os. B. Chrobrego 33/72

60-681 Poznań

 

19 065,00 zł

95

6.

 

 

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

Ul. Budowlanych 10 m4

62-081 Baranowo

 

8 487,00 zł

98

7.

 

 

VEGUR Nowak Przybylski Spółka jawna

Ul. Łagiewnicka 2

62-002 Złotniki

 

11 685,00 zł

96

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 18/04/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-04-18 11:31:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-04-18 11:31:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-04-18 11:31:28)