logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 17 kwietnia 2013 r.

ZP. 271.16.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 17 kwietnia 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ul. Tarnowskiej Tarnowo Podgórne-Jankowice-Lusówko.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Zakładu Budowlano-Montażowego NOWO-INSTAL-BUD s.c. Paweł i Michał Świergiel Ul. Półwiejska 23

64-300 Nowy Tomyśl

Cena brutto - 213 693,71 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  10 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba uzyskanych punktów

1.

MATT s.c.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

 

488 863,44 zł

94

2.

Zakład Budowlano-Produkcyjny DACHBUD

Ul. Słoneczna 36

62-064 Plewiska

 

379 823,91 zł

 

x

3.

AQUANET Krzesinki Sp. z o.o.

Ul. Przemyska 5

61-324 Poznań

 

293 333,47 zł

(po poprawieniu omyłki)

96

4.

MPGK Spółka z o.o.

Ul. Skocka 13

62-100 Wągrowiec

 

235 976,83 zł

(po poprawieniu omyłki)

99

5.

DANKAR Usługi Budowlane, Wod.-Kan. i C.O. Kosztorysowanie Danuta Pyssa

Nienawiszcz 23

64-610 Rogoźno

 

285 676,38 zł

97

6.

 

 

Zakład Budowlano-Montażowy

NOWO-INSTAL-BUD s.c. Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23

64-300 Nowy Tomyśl

 

213 693,71 zł

(po poprawieniu omyłki)

 

 

100

7.

 

 

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Obornicka 235 B

60-650 Poznań

 

244 545,07 zł

98

8.

 

 

ANDER 87 Tomasz i Grzegorz Janaszak

Ul. Poznańska 21

62-040 Puszczykowo

 

270 275,49 zł

(po poprawieniu omyłki)

x

9.

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KAJA

Ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392

61-441 Poznań

 

396 035,87 zł

(po poprawieniu omyłki)

95

10.

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR BRUK Sp. z o.o.

Os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań

 

535 720,96 zł

x

Z postepowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

a)         Zakład Budowlano-Produkcyjny DACHBUD Ul. Słoneczna 36 62-064 Plewiska - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca uzupełniając dokumenty na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta została uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

b)         Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR BRUK Sp. z o.o. Os. Winiary 22/3 60-665 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył wyjaśnień do dokumentu załączonego oferty i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta została uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający odrzucił również ofertę firmy ANDER 87 Tomasz i Grzegorz Janaszak Ul. Poznańska 21 62-040 Puszczykowo - oferta uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył wyjaśnień do treści oferty, w związku z tym oferta została uznana  jako nieodpowiadająca treści SIWZ.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 23/04/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-04-18 12:02:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-04-18 12:02:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-04-18 12:02:48)