logo
logo bip
 

 

  

Tarnowo Podgórne, dnia 18 kwietnia 2012 r.

 

 

 

ZP.271.6.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów

budowy i przebudowy przepustów pod drogami

 

Informuję, że w dniu 18 kwietnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów budowy i przebudowy przepustów pod drogami.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

PROFIL BIS Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 23

65-463 Zielona Góra

Cena oferty: 25.461,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Informuję również że:

Wykluczono wykonawców:

M-N-G Mosty Nowej Generacji

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr  5:

M-N-G Mosty Nowej Generacji

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 w związku z art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
23.04.2012 r.

Zestawienie otwartych ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

Punktacja

1.

 PROSYSTEM Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

Ul. Jasielska 10

60-476 Poznań

 

 

34.440,00 zł

 

99

2.

Pracownie Inżynierskie Socha

Ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

 

 

98.400,00 zł

 

97

3.

PROFIL BIS Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 23

65-463 Zielona Góra

 

 

25.461,00 zł

 

100

4.

Zakład Usług Projektowych Bogumiła Wyłuda

Ul. Emilii Hoene 2 A/5

80-041 Gdańsk

 

 

72.865,20 zł

 

98

5.

M-N-G MOSTY NOWEJ GENERACJI

UL. Wólczyńska 300A

01-919 Warszawa

 

 

35.670,00 zł

 

Oferta odrzucona

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-04-18 15:01:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-04-18 15:01:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-04-18 15:08:07)