logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 15 luty 2013 r.

ZP. 271.8.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 15 lutego 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Zakładu Drogowego ANTCZAK Mirosław Antczak

60-478   Poznań,  ul. Lutycka 83

Cena oferty: 235 237,50zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno

251 658,00

97

2.

Zakład Drogowy ANTCZAK Mirosław Antczak

Ul. Lutycka 83, 60-478 Poznań

235 237,50

100

3.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

299 639,07

96

4.

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

249 260,73

98

5.

Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c.

Elżbieta, Jacek Majdeccy

Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry

238 152,60

99

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 18/02/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-02-18 09:23:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-02-18 09:24:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-02-18 09:24:36)