logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 18 lutego2011 r.

BOP. 271.6.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia

na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

         Informuje, że w dniu 17 lutego 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą ofertą we wszystkich częściach okazała się oferta złożona przez firmę:

 

Zakład Elektrotechniczny SEM s.j. 62-051  Łęczyca, ul. Podgórna 6

Cena oferty: cz.I  20 541,00 zł brutto , cz.II  22.140,00 zł brutto, cz.III  30.750,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert:

 

  • 1. Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski

77-400  Złotów,  ul. Jeziorna 59

Cena oferty: cz.I  31.647,69 zł brutto, cz.II  33.530,45 zł brutto, cz.III  44.068,81 zł brutto

 

  • 2. Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Kaczmarek

62-065  Grodzisk Wlkp.,   ul. Powstańców Chocieszyńskich 87

Cena oferty: cz.I  - 27.192,19 zł brutto , cz.II  32.922,13 zł brutto, cz.III  42.803,27 zł brutto

 

  • 3. PNP.Sp. z o.o.

62-002   Suchy Las, ul. Rzemieślnicza 7

Cena oferty: cz.I  22.604,18 zł brutto , cz.II  29.661,65 zł brutto, cz.III   36.833,06 zł brutto

 

  • 4. ELTEL Sp. z o.o.

60-123   Poznań,   ul. Albańska 17

Cena oferty: cz.I  26.230,29 zł brutto , cz.II  29.337,74 zł brutto, cz.III  39.115,45 zł brutto

 

  • 5. PPUH ELTRANS Stanisław Stachowicz

62-200  Gniezno, ul. Trzemeszeńska 7

Cena oferty: cz.I  25.904,72 zł brutto, cz.II  29.129,30 zł brutto, cz.III  41.353,92 zł brutto

 

  • 6. Zakład Elektrotechniczny SEM s.j.

62-051  Łęczyca, ul. Podgórna 6

Cena oferty: cz.I  20 541,00 zł brutto , cz.II  22.140,00 zł brutto, cz.III  30.750,00 zł brutto

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

 

  • 1. ELTEL Sp. z o.o. ul. Albańska 17, 60-123 Poznań

na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ, wykonawca nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust.3 ustawy PZP.

 

 

2.  Zakład Ogólnobudowlany S. Kaczmarek ul. Powst. Chociszewskich 87, 62-065 Grodzisk Wlkp.

na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ, wykonawca nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust.3 ustawy PZP.

 

3. Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego K. Ostrowski ul. Jeziorna 59, 77-400 Złotów

na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ, wykonawca nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust.3 ustawy PZP

 

Oferty wykonawców wykluczonych z postępowania zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 24.02.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-02-18 07:49:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-02-18 07:49:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-02-18 07:49:52)