logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 18 stycznia 2013r.

ZP.271.1.2013

 

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że w dniu 18 stycznia 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

Joanna Łobacz

Ul. Matejki 48/49 m.56

60-767 Poznań

Cena brutto: 3 390,00 zł

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu.

Zestawienie ofert wraz z cenami brutto i przyznaną punktacją stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że w postępowaniu:

Wykluczono wykonawców:

Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Agnieszka Siemiginowska

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Maciej Chorążewicz

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jackowski Studio Dominika Jackowski

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 4

Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 5

Agnieszka Siemiginowska

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 7

Maciej Chorążewicz

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odrzucono ofertę nr 9

Jackowski Studio Dominika Jackowski

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 23.01.2013 r.

 

Zestawienie otwartych ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

brutto

Punktacja

1.

 Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

 

3.567,00 zł

 

99

2.

Regioplan Sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 18-20/34

53-125 Wrocław

 

18.450,00 zł

 

92

3.

Grupa Urbaneco s.c.

ul. Gerberowa 32

60-175 Poznań

 

3.850,00 zł

 

98

4.

Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka

Os. Leśne 2D/24

62-028 Koziegłowy

 

4.940,00 zł

Oferta odrzucona

5.

Agnieszka Siemiginowska

Ul. Adwentowskiego 16

64-200 Wolsztyn

 

3.321,00 zł

Oferta odrzucona

6.

 

Sura System Miłosz Sura

Ul. Głogowska 115/22

60-266 Poznań

5.781,00 zł

97

7.

 

Maciej Chorążewicz

Ul. Sienkiewicza 7

66-400 Gorzów Wlkp

 

4.890,00 zł

Oferta odrzucona

8.

 

Joanna Łobacz

Ul. Matejki 48/49 m.56

60-767 Poznań

 

3.390,00 zł

100

9.

 

Jackowski Studio Dominika Jackowski

Ul. Wileńska 5/4

73-110 Stargard Szczeciński

 

10.332,00 zł

Oferta odrzucona

10.

 

API Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 27/8

60-835 Poznań

 

8.856,00 zł

93

11.

 

Studio Koczorowski Filip Koczorowski

Ul. Niecała 14/9

60-805 Poznań

 

6.150,00 zł

94

12.

 

Fabryka Przestrzeni Anna Łączkowska

Ul. Lipowa 33

64-500 Szamotuły

 

5.959,35 zł

96

13.

 

JAGABUDEX-PROJEKT

Ul. Marcelińska 61/8

60-354 Poznań

 

6.137,70 zł

95

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-01-18 14:36:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-01-18 14:36:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-02-01 10:27:35)