logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 17 listopada 2011 r.

BOP. 271.79.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji

deszczowej w ul. Wierzbowej w Wysogotowie - etap II

 

 

       Informuję, że w dniu 16 listopada 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej
w ul. Wierzbowej w Wysogotowie - etap II.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Konsorcjum firm:

 

ZBM NOWO-INSTAL-BUD s.c. Paweł i Michał Świergiel

ul. Półwiejska 23 64-300  Nowy Tomyśl

Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz  Walkowice 87   64-700   Czarnków

Cena oferty: 867.521,20 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert

  • 1. Transport Drogowy Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber

Ul. Dworcowa 40b   62-045  Pniewy

Cena oferty: 1.126.730,20 zł brutto, liczba punktów - 96

 

  • 2. APRIVIA S.A. Wysogotowo, ul. Skórzewska 35 62-081 Przeźmierowo

Cena oferty: 1.208.366,12 zł brutto, liczba punktów - 97

 

  • 3. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków

Cena oferty: 1.099.094,04 zł brutto, liczba punktów  - 98

 

  • 4. Konsorcjum firm:

ZBM NOWO-INSTAL-BUD s.c. Paweł i Michał Świergiel

ul. Półwiejska 23  64-300  Nowy Tomyśl

Firma VIABUD Walkowice 87  64-700   Czarnków

Cena oferty: 867.374,04 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki rachunkowej: 867.521,20 zł brutto, liczba punktów - 100

 

  • 5. POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o. Bonikowo, ul. Dworcowa 29 64-000 Kościan

Cena oferty: 1.081.054,52 zł brutto, liczba punktów - 99

 

W ofercie nr 4 Konsorcjum firm: NOWO INSTAL BUD s.c i VIABUD Jacek Gruszkiewicz poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową polegająca na właściwym przeliczeniu  rabatu wpisanego na kosztorysie robót instalacyjnych:

Jest : 437.592,94 zł netto - 23.6% rabatu = 334.201,36 zł netto

Powinno być: 437.592,94 zł netto - 23.6% rabatu = 334.321,01 zł netto

W wyniku poprawienia omyłki cena oferty wynosi 867.521,20 zł brutto

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
17.11.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-11-17 11:02:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-11-17 11:02:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-11-17 11:02:37)