logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 16 sierpnia 2017 r.

WOP.271.31.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Informuję, że w dniu 16 sierpnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowy szkoły podstawowej w Przeźmierowie oraz budowy zespołu szkół technicznych w Tarnowie Podgórnym.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Część 1:

                   Pracownia Architektoniczna

                   VOWIE STUDIO PLUS

                   Al. Jana Pawła II 20

             64-500 Szamotuły

w cenie 131 918,71 zł brutto

 

Część 2:

                   ABK-PROJEKT

                   ul. Lisowskiego 2/4

             65-072 Zielona Góra

w cenie 278 964,00 zł brutto 

Oferty otrzymały maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i pozostałych kryteriów był najkorzystniejszy.

W postępowaniu złożono 11 ofert:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Łączna punktacja w kryteriach zgodnie z SIWZ

 

część 1

część 2

1.

Sepagroup - Sebastian Pałczyński

Wilczyce ul. Szkolna 15/5

51-361 Wrocław

99,25 pkt.

92,99 pkt.

2.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c.

Ewa i Remigiusz Owczarek

Dmosin Drugi nr 89B

95-061 Dmosin

Adres do korespondencji

Ul. Tuszyńska 155, 93-312 Łódź

50,76 pkt.

57,77 pkt.

3.

ABK-PROJEKT

Ul. Lisowskiego 2/4

65-072 Zielona Góra

93,96 pkt.

100,00 pkt

4.

Archenika Sp. z o.o.

Ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznań

Adres do korespondencji

Ul. H. Kołłątaja 8, 61-413 Poznań

80,99 pkt.

90,70 pkt.

5.

LOCUM M. PASZYN Sp. Komandytowa

Ul. Lipowa 33

62-800 Kalisz

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

6.

PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk

Ul. J. Gagarina 32A, lok. 8

00-754 Warszawa

Adres do korespondencji

Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

66,98 pkt.

56,17 pkt.

7.

Krzysztof Janus ARCHIMEDIA

Pracownia Architektoniczna

Architekci&Inżynierowie

Ul. Święciańska 6

61-132 Poznań

Oferta odrzucona

80,65 pkt

8.

Domagało Wnuk Architekci

Małgorzata Domagało-Wnuk

Al. 1-go Maja 87 lok. 315

90-755 Łódź

Oferta odrzucona

 

Oferta odrzucona

 

9.

A PROJEKT Pracownia Architektury Zbigniew Zbyszyński

Ul. Okrzei 19/2

58-500 Jelenia Góra

Oferta odrzucona

 

Oferta odrzucona

 

10.

JKW PROJEKT Sp. z o.o.

Ul. Przybyszewskiego 43a/17

60-356 Poznań

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

11.

Pracownia Architektoniczna

VOWIE STUDIO PLUS

Al. Jana Pawła II 20

64-500 Szamotuły

100,00 pkt.

Oferta odrzucona

 

W postępowaniu wykluczono następujących wykonawców:

        LOCUM M. PASZYN Sp. Komandytowa ul. Lipowa 33  62-800 Kalisz - wykluczono na
        podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy PZP - brak złożenia informacji o podmiotach należących
        do grupy kapitałowej albo o braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art.24 ust.11.
        Pomimo wezwania z art. 26 ust.3 Wykonawca nie uzupełnił dokumentu.

        Domagało Wnuk Architekci Małgorzata Domagało-Wnuk Al. 1-go Maja 87 lok. 315
        90-755 Łódź
- wykluczono na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy PZP - brak złożenia
        informacji o podmiotach należących do grupy kapitałowej albo o braku przynależności do grupy
        kapitałowej zgodnie z art.24 ust.11. Pomimo wezwania z art. 26 ust.3 Wykonawca nie uzupełnił
        dokumentu.

        A PROJEKT Pracownia Architektury Zbigniew Zbyszyński ul. Okrzei 19/2 58-500 Jelenia
        Góra
- wykluczono na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy PZP - brak złożenia informacji o
        podmiotach należących do grupy kapitałowej albo o braku przynależności do grupy kapitałowej
        zgodnie z art.24 ust.11. Pomimo wezwania z art. 26 ust.3 Wykonawca nie uzupełnił dokumentu.

W postepowaniu odrzucono oferty następujących wykonawców:

 

        LOCUM M. PASZYN Sp. Komandytowa ul. Lipowa 33  62-800 Kalisz - odrzucono ofertę na
        podstawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP - wykonawca wykluczony z postępowania

        Domagało Wnuk Architekci Małgorzata Domagało-Wnuk Al. 1-go Maja 87 lok. 315
        90-755 Łódź
- odrzucono ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP - wykonawca
        wykluczony z postępowania

        A PROJEKT Pracownia Architektury Zbigniew Zbyszyński ul. Okrzei 19/2 58-500 Jelenia
        Góra
odrzucono ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP - wykonawca wykluczony

        z postępowania

        Krzysztof Janus ARCHIMEDIA Pracownia Architektoniczna  Architekci&Inżynierowie
        ul. Święciańska 6 61-132 Poznań
- oferta odrzucona w części 1 - na podstawie art.90 ust 3
        ustawy PZP - brak wyjaśnienia do rażąco niskiej ceny.

        JKW PROJEKT Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 43a/17  60-356 Poznań oferta odrzucona na
        podstawie art.89 ust 1 pkt.2 ustawy PZP - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych
        warunków zamówienia- wykonawca nie podał w formularzu ofertowym informacji w zakresie
         doświadczenia osoby wyznaczonej do projektowania w specjalności architektonicznej co było
         wymagane do oceny ofert zgodnie z wyznaczonymi kryteriami.        

         Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO PLUS Al. Jana Pawła II 20 64-500 Szamotuły -  
         oferta odrzucona w części 2 - na podstawie art.90 ust 3 ustawy  PZP - wykonawca złożył
         oświadczenie iż przez omyłkę nie uwzględnił wszystkich kosztów w ofercie przez co jego cena
         jest rażąco niska 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 22.08.2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-08-17 14:18:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-08-17 14:18:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-08-17 14:18:32)