logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 17 sierpnia 2011 r.

BOP. 271.54.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na czyszczenie separatorów

oraz współpracujących z nimi osadników na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

          Informuję, że w dniu 16 sierpnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na czyszczenie separatorów oraz współpracujących z nimi osadników na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

EKOS Poznań Sp. z o.o.  ul. Krańcowa 15,  61-022   Poznań

        Cena oferty: 13.825,20 zł brutto

 

 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty

  • 1. EKO-SERVICE Sp. z o.o. Sp. K. ul. Szpitalna 80c 32-500 Chrzanów

Cena oferty: 16.372,80 zł brutto, liczba punktów - 99

 

  • 2. AWAS - SERWIS Sp. z o.o. ul. Egejska 1/34 02-764 Warszawa

Cena oferty: 23.760,00 zł brutto, liczba punktów - 98

 

  • 3. EKOS Poznań Sp. z o.o. ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań

Cena oferty: 13.825,20 zł brutto liczba punktów - 100

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit.a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
17.08.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-08-17 12:16:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-08-17 12:16:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-08-17 12:16:37)