logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 17 sierpnia 2010 r.

BOP.3411-56/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie zapytania o cenę na druk albumu „Sztuka tworzenia"

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 17 sierpnia 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na druk albumu „Sztuka tworzenia".

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

DRUKARNIA INTERAK Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 93

64-700   Czarnków

w cenie 103.578,00 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Jako informację o odrzuconych ofertach załączam druk ZP-19.

 

            Jednocześnie działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 w związku z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
23 sierpnia 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

             - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-08-17 09:46:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-08-17 09:46:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-08-17 09:46:12)