logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 lipca 2017 r.

WOP.271.21.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 14 lipca 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki rowerowej na ul. Poznańskiej w Jankowicach na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Admiralskiej.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

DROGBET WIECZOREK Sp.j.

Ul. Rolna 8-10 Baranowo

62-081 Przeźmierowo

Wartość brutto: 519 010,80zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

DROGBET WIECZOREK Sp.j.

Ul. Rolna 8-10 Baranowo

62-081 Przeźmierowo

519 010,80

[60]

84

[40]

100

2.

Konsorcjum:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

 

PPHU TOM-BUD s.c.

Ul. Michalin 25 64-320 Dobieżyn

578 205,32

[53,86]

84

[40]

93,86

3.

IVESTON Sp. z o.o.

Ul. Obrzycka 133

64-600 Oborniki

497 575,59

[x]

84

[x]

x

4.

RDR Sp. z o.o.

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

622 335,72

[50,04]

84

[40]

90,04

 

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono ofertę firmy IVESTON Sp. z o.o. Ul. Obrzycka 133 64-600 Oborniki, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie wycenił części kosztorysu ofertowego w „zakresie poszerzenia - pod ścieżkę".

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 24/07/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-07-17 10:06:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-07-17 10:06:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-07-17 10:06:59)