logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 16 lipca 2012 r.

ZP. 271.28.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 16 lipca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na naprawę nawierzchni tłuczniowej dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Zakładu Drogowego ANTCZAK Mirosław Antczak Ul. Lutycka 83, 60-478 Poznań.

Cena brutto - 68 624,16 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

         Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

Ilość punktów

1.

Konsorcjum:

POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o.

Bonikowo, ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan

PUB Infrakom Spółka z o.o.

Ul. Słodowa 1, 62-400 Wolsztyn

627 792,00

98

2.

Konsorcjum:

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

Os. Kazimierza Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno

Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

474 957,12

99

3.

Zakład Drogowy ANTCZAK

Mirosław Antczak

Ul. Lutycka 83, 60-478 Poznań

68 624,16

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 17.07.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-07-17 14:55:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-07-17 14:55:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-07-17 14:55:26)