logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 17 maja 2013r.

ZP.271.21.2013

Z A W I A D O M I E N I E  

o wyborze najkorzystniejszej oferty (ponowny wybór)

 

Dotyczy: budowy ogrodzenia panelowego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach  

 

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez firmę K&K Krzysztof Kmieciak, ul. Związku Walki Młodych 17, 64-410 Sieraków, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera ofertę firmy P.P.H.U. „evelTOM" Tomasz Furmanowicz, Perkowo ul. Wolsztyńska 16, 64-234 Przemęt jako najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-05-17 12:08:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-05-17 12:08:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-05-17 12:08:56)