logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 marca 2014 r.

ZP. 271.11.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 14 marca 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowy oświetlenia drogowego.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

część 1, 2 - Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek

Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn

Część 1 - 4 797,00 zł.

Część 2 - 5 166,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w ramach poszczególnych części - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  14 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

(liczba uzyskanych punktów)

Część 1

Część 2

1.

BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski

Ul. Śniadeckich 12A, 64-100 Leszno

8 610,00

(94)

8 610,00

(94)

2.

JL TECHNIK Jakub Łaziński

Ul. Powstania Styczniowego 3/18, 80-288 Gdańsk

9 730,56

(x)

9 715,80

(x)

3.

JL TECHNIK Jakub Łaziński

Ul. Powstania Styczniowego 3/18, 80-288 Gdańsk

9 730,56

(x)

9 715,80

(x)

4.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

7 992,54

(97)

7 992,54

(97)

5.

PNP Sp. z o.o.

Ul. Chabrowa 20, 62-002 Suchy Las

11 193,00

(91)

11 992,50

(90)

6.

AJ Inwest Sp. z o.o.

Ul. Żurawia 6, 62-004 Czerwonak

7 995,00

(96)

7 995,00

(96)

7.

NEOX Sp. z o.o.

Ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk

9 446,40

(92)

10 430,40

(91)

8.

Zakład Elektroenergetyczny Andrzej Poradka

Ul. Ogrodowa 1, 62-220 Niechanowo

7 121,70

(98)

8 351,70

(95)

9.

KS Elektro mgr inż. Andrzej Kuroczycki Saniutycz

Ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno

8 241,00

(95)

7 134,00

(99)

10.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILBAR Bartosz Maćkowiak

Ul. Podgórna 6, 62-051 Wiry-Łęczyca

6 888,00

(99)

9 594,00

(92)

11.

Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych inż. Bogdan Cybertowicz

Ul. Zawidowska 4a, 59-800 Lubań

6 888,00

(99)

7 380,00

(98)

12.

Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek

Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn

4 797,00

(100)

5 166,00

(100)

13.

INTELIGENTNE INSTALACJE Sp. z o.o.

Ul. Garbary 106-108, 61-757 Poznań

16 275,36

(x)

7 638,30

(x)

14.

NEVTECH Dawid Furmaniak

Ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo

9 225,00

(93)

9 348,00

(93)

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

1.      JL TECHNIK Jakub Łaziński Ul. Powstania Styczniowego 3/18, 80-288 Gdańsk - wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp, gdyż na wezwanie Zamawiającego nie złożył w odpowiedniej formie wymaganej listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.      INTELIGENTNE INSTALACJE Sp. z o.o. Ul. Garbary 106-108, 61-757 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 22/03/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-03-17 11:09:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-03-17 11:09:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-03-17 11:09:04)