logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 15 grudnia 2015 r.

ZP. 271.46.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 15 grudnia 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Baranowie przy ul. Spokojnej 2B.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Pracownia Architektoniczna

VOWIE STUDIO PLUS

Al. Jana Pawła II 20

64-500 Szamotuły

Cena brutto: 59 532,00 zł.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów 99,43 pkt. Bilans ceny i czasu wykonania koncepcji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 6 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty

(w zł)

[pkt.]

 

czas opracowania koncepcji w dniach

[pkt.]

 

Łączna liczba punktów

1.

WWS ENERGIA Sp. z o.o.

Ul. Św. Jana 16

44-300 Wodzisław Śl.

67 650,00

86,24

5

[2]

88,24

2.

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „T.W. Projekt" Tobiasz Walczak

Ul. Pleszewska 51

63-720 Koźmin Wlkp.

87 330,00

[x]

14

[x]

x

3.

ADAM MIZERSKI-ARCHITEKT

Ul. Piłsudskiego 9/2

69-100 Słubice

57 564,00

[x]

10

[x]

x

4.

MENS Pracownia Projektowa

Grzegorz Pełczyński

Ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

29 550,00

[x]

5

[x]

x

5.

PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk

Ul. Gagarina 32A lok. 8

00-754 Warszawa

Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

71 340,00

[81,78]

5

[2]

83,78

6.

Pracownia Architektoniczna

VOWIE STUDIO PLUS

Al. Jana Pawła II 20

64-500 Szamotuły

59 532,00

[98]

7

[1,43]

99,43

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „T.W. Projekt" Tobiasz Walczak Ul. Pleszewska 51

63-720 Koźmin Wlkp. - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ADAM MIZERSKI-ARCHITEKT Ul. Piłsudskiego 9/2 69-100 Słubice - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

MENS Pracownia Projektowa Grzegorz Pełczyński Ul. Wojskowa 3L/6 60-792 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca uzupełniając dokument na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie wykazał braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. na dzień składania ofert. Dodatkowo wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca  nie uzupełnił dokumentu, dotyczącego grupy kapitałowej, obowiązującego na dzień składania ofert. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 21/12/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-12-16 09:38:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-12-16 09:38:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-12-16 09:38:22)