logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 15 grudnia 2014 r.

ZP. 271.71.2014

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

            Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, iż w dniu 15 grudnia 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, Gminy Kaźmierz, Gminy Duszniki oraz ich połączenia z miastem Poznań.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TP-BUS Sp. z o.o.

ul. Rokietnicka 23

62-080  Tarnowo Podgórne

Cena oferty: 10 129 320,00 zł brutto,

liczba punktów - 100 (cena: 99 pkt.; termin płatności: 1 pkt.)

Bilans kryteriów: ceny i terminu płatności był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono jedną ofertę.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 16 grudnia 2014 r.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-12-16 09:55:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-12-16 09:55:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-12-16 09:55:43)