logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 15 grudnia 2014 r.

ZP. 271.72.2014

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

           

Informuję, że w dniu 15 grudnia 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy: Poczta Polska SA Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Region Sprzedaży Poznań Dział Kluczowych Klientów ul. T. Kościuszki 77, 60-949 Poznań

cena brutto - 267 744,75 zł.

Liczba uzyskanych punktów - 100 (cena: 90 pkt.; termin płatności: 10 pkt.)

Bilans kryteriów: ceny i terminu płatności był najkorzystniejszy.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 16.12.2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-12-16 10:16:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-12-16 10:16:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-12-16 10:16:04)