logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 13 grudnia 2013 r.

ZP. 271.83.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 13 grudnia 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg w Gminie Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano oferty najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

część 1: SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 982,77 zł brutto

część 2: SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 2 214,00 zł. brutto

część 3: SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 6 831,42 zł. brutto

 

Oferty otrzymały maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach poszczególnych zadań.

 

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część I

Cena brutto

(Liczba uzyskanych punktów)

Część II

Cena brutto

(Liczba uzyskanych punktów)

Część III

Cena brutto

(Liczba uzyskanych punktów)

  1.  

Wałbrzyska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o.

Ul. Wrocławska 5

58-309 Wałbrzych

4 920,00

(96)

13 530,00

(96)

26 552,81

(96)

2.

 

 

Zachodnie Centrum Konsultingowe

EURO INVEST Sp. z o.o.

Ul. Sikorskiego 111/307

66-400 Gorzów Wlkp.

x

5 535,00

(97)

14 760,00

(97)

3.

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

Ul. Budowlanych 10 m 4

62-081 Baranowo

 

1 968,00

(97)

2 952,00

(98)

9 717,00

(98)

4.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5

62-050 Mosina

 

982,77

(100)

2 214,00

(100)

6 831,42

(100)

5.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILBAR Bartosz Maćkowiak

Ul. Podgórna 6

62-051 Wiry Łęczyca

984,00

(99)

x

X

6.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3/4

62-030 Luboń

1 353,00

(98)

2 706,00

(99)

7 749,00

(99)

7.

 

 

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10

64-000 Kościan

615,00

(x)

1 968,00

(x)

9 840,00

(x)

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę Jan Grzempa Ul. Kaźmierczaka 10 64-000 Kościan na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i nie złożył wyjaśnień zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą - art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne na część 1, 2 i 3 może zostać zawarta po dniu 21/12/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-12-16 09:23:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-12-16 09:23:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-12-16 09:23:58)