logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 16 listopada 2011 r.

BOP. 271.78.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej

chodnika i przebudowę ul. Wierzbowej w Wysogotowie - etap III.

 

 

          Informuję, że w dniu 15 listopada 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej

chodnika i przebudowę ul. Wierzbowej w Wysogotowie - etap III.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o. Bonikowo, ul. Dworcowa 29  64-000  Kościan

       Cena oferty: 1.062.473,37 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert:

1.         Zakład Robót Inżynieryjno-Ogólnobudowlanych Jerzy Łakomiak ul. Kościuszki 42 

64-300  Nowy Tomyśl

Cena oferty: 1.305.245,37 zł brutto, liczba punktów  - 99

 

2.       Zakład Robót Inżynieryjno - Drogowych TAR-DROG s.c.  ul. Poznańska 62a  

62-080   Tarnowo Podgórne

Cena oferty: 1.324.888,06 zł brutto

Cena oferty po poprawie omyłki: 1.322.903,77 zł brutto, liczba punktów - 98

 

3.       APRIVIA S.A.  Wysogotowo ul. Skórzewska 35  62-081   Przeźmierowo

Cena oferty: 1.386.967,56 zł brutto, liczba punktów  - 97

 

4.       POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o. Bonikowo, ul. Dworcowa 29  64-000  Kościan

Cena oferty: 1.062.473,37 zł brutto, liczba punktów - 100

 

5.       Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o.  os. Winiary 22/3   60-665  Poznań

Cena oferty: 1.403.911,96 zł brutto, 

Cena oferty po poprawie omyłki: 1.403.709,31 zł brutto, liczba punktów - 96

 

W ofercie nr 2 firmy: Zakład Robót Inżynieryjno - Drogowych TAR-DROG s.c. poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową w pozycji nr 35 kosztorysu drogowego.

Jest 205,00  x 35,85 = 8.962,50.

Poprawiono na 205,00  x 35,85 = 7.349,25.

W wyniku poprawienia omyłki cena oferty wynosi 1.322.903,77 zł brutto

 

W ofercie nr 5 firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o.  poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową w pozycji nr 55 kosztorysu drogowego.

Jest 15,00  x 26,41 = 396,15.

Poprawiono na 7,00  x 26,41 = 184,87.

W wyniku poprawienia omyłki cena oferty wynosi 1.403.709,31 zł brutto

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
16.11.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-11-16 14:28:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-11-16 14:29:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-11-16 15:05:36)